Avícola de Galicia. S.A.U. (Avigal)

As actividades de Avícola de Galicia céntranse na obtención e comercialización de produtos cárnicos avícolas e a fabricación de pensos. Para iso dispón de tres centros de produción:

  • Pollo vivo.
  • Matadoiro.
  • Fábrica de pensos.

O obxectivo principal de Avícola de Galicia é realizar estas actividades co compromiso de cumprir os requisitos legais aplicables, así coma calquera outro que a organización subscriba, cos máximos niveis de calidade para asegurar a produción de alimentos seguros, incorporando como valores diferenciados o respecto e coidado do medio ambiente e o benestar animal, a capacidade técnica, a intelixencia, a imaxinación e as solucións innovadoras que lle permitan á empresa situarse na mellor posición do mercado, orientando os seus esforzos á identificación e satisfacción dos requisitos e necesidades dos nosos clientes.

Logros ambientais
En 2020 Avigal, como nos últimos anos, conseguiu un consumo responsable de recursos naturais, abastecemento de auga e enerxía; sendo, unha vez máis, por baixo dos índices xerais do sector.

Obxectivos xerais
A política de calidade, seguridade alimentaria e medio ambiente forma parte da política global da empresa. Mediante as directrices e métodos definidos no contexto do seu Sistema Integrado de Xestión, Avícola de Galicia pretende alcanzar os seus obxectivos.

A asunción desta política e a responsabilización de todos na súa implantación son requisitos imprescindibles para cumprirmos a nosa misión e alcanzarmos os obxectivos previstos.

Certificaciones de calidad
  • IFS: International Food Standards: Sistemas de xestión de seguridade alimentaria.
  • Prego de condicións de Galicia Calidade.
  • Cumprimento dos requisitos dos clientes.

Descargar a Política de calidade

IFS
Descargar
certificado IFS
Galicia Calidade
Galicia Calidade
Certificacións de medio ambiente e de benestar animal:
  • UNE-EN ISO 14001:2015. Sistemas de xestión ambiental.
  • Welfare Quality
Gestión Ambiental
Descargar
certificado AENOR
Welfare
Descargar
certificado Welfare