Avigal
Vall Companys
SISTEMA INTEGRAL DE PRODUCIÓN

A estrutura integrada no Grupo Vall Companys abrangue desde a produción de pensos para o autoconsumo das súas explotacións gandeiras ata a investigación e o control exhaustivo dos procesos e da materia prima. Isto fai que o grupo sexa pioneiro en seguridade alimentaria. Desde xeito, Vall Companys dispón de todos os instrumentos para realizar unha rastrexabilidade total da carne e garantir unha calidade homoxénea en todos os produtos.

Solicitar acceso
Trazabilidad Vall Companys Envasado Despezamento Matadoiro Transporte Saúde animal Manexo animal Alimentación Xenética